Ателие Макети


изработка на архитектурни макети

Защо да използвате архитектурен макет

Архитектурните макети са незаменимо средство за представянето на строителния проект пред инвеститори и клиенти. Моделът не само създава изключително важно впечатление и оставя силна емоция, но и дава възможност за стимулираща и запомняща се презентация.

Прецизно изпълненият макет е възможно най-добрата реклама за всеки проект: 

Прецизно изпълненият макет е най-добрата реклама за Вашия проект

Само с един бърз поглед върху макета може да се добие визуална представа за това как ще изглежда бъдещата сграда, улица или жилищен комплекс. Факторът време днес е по-важен от всякога при вземането на решения. А няколкото първоначални секунди пред макета може да се окажат от решаващо значение за решението на Вашия клиент или инвеститор и именно поради това качествено и прецизно изпълненият макет е важен етап от цялостната подготовка на сериозния инвестиционен проект. Наличието на добре изработен и впечатляващ архитектурен макет представя един проект по възможно най-добрия начин и внушава доверие в сериозните Ви инвестиционни намерения.

Освен като възможно най-достъпния начин да се представи на непрофесионалист бъдещият проект, макетът също така помага и на професионалистите - архитекти, проектанти, предприемачи. Макетът позволява доброто обмисляне на проекта в една съвсем начална фаза и навременното нанасяне на корекции в работния план, ако са необходими. Колкото по-детайлно и прецизно разработен е макетът, толкова по-малко трудности ще възникват в следващите фази на изпълнение на проекта.

Макетът е много силен инструмент в креативната работа на проектантския екип, когато е изпълнен професионално, за да поставя въпроси и да дава решения на проблемите. Макетът е незаменим и поради фактът, че е в състояние да спести големи разходи, защото промени се правят много по-лесно преди началото на строежа, отколкото след това.

Защо да се доверите на професионалисти

Голяма част от архитектурните и проектантски бюра изготвят работните макети на своите проекти сами, тъй като архитектурният макет е изключително полезен инструмент във фаза проект с широките възможности, които предоставя за визуализация и конкретизиране на планираната сграда или район в бъдещата естествена среда.

Въпреки това с развитието и напредването на строителните технологии се покачва и изискването за все по-съвършени и прецизно изработени архитектурни макети и макетирането на свой ред става все по-професионална и специализирана дейност.

Макетирането е на практика труден и дълъг процес и изисква специално и особено търпеливо отношение, което, ако е изпълнено професионално, ще се изплати впоследствие с един съвършен умален модел на Вашия проект, който ще впечатли клиентите Ви. Необходимо е абсолютно спазване на зададения мащаб с точност до милиметър, внимание към детайла и безкомпромисност към качеството на извършваната работа.

Обикновено изработката на един архитектурен макет е свързана с дни на търпеливо ръчно изготвяне на малки детайли, сглобяването им, отново на ръка, с прецизно внимание към мащаба, ръчно нанясане на оцветяването на подмакетника и на всеки отделен детайл.

изработването на архитектурни макети е свързано също така и с употребата на цял набор от специфични технологии - фрезероване, гравироване, плотерно рязане, ецване, както и машини за тези технологични процеси, които при правилно изпълнение не само улесняват работата на макетиста, но и дават перфектен визуален резултат.

Поради това е от първостепенна важност да доверите Вашия проект на специалисти, доказали се в практиката си и с прецизни архитектурни макети в портфолиото си, изпълнени на експозиционно ниво с максимална детайлизация.

именно такива първокласни професионалисти са екипът архитекти, макетисти, художници и майстори на Ателие Макети.