Ателие Макети


Изработка на архитектурни макети

Снимки на макета
« нагоре »
Макет Комплекс Yoo Bulgaria, Обзор

Мащаб: 1:300

Реставрация на съществуващ макет на почивен комплекс ЕТАП 1; Изграждане изцяло наново  на ЕТАП 2 и условно изобразяване на Етап 3 

Макетът е изпълнен с максимална  възможна детайлизация за мащаба, необходима за рекламна презентация на проекта.

Инвеститор: yooBulgaria

Уебсайт: http://www.yoobulgaria.com/