Ателие Макети


изработка на архитектурни макети

Снимки на макета
« нагоре »
Макет Комплекс Yoo Bulgaria, Обзор

Мащаб: 1:300

Реставрация на съществуващ макет на почивен комплекс ЕТАП 1; изграждане изцяло наново  на ЕТАП 2 и условно изобразяване на Етап 3 

Макетът е изпълнен с максимална  възможна детайлизация за мащаба, необходима за рекламна презентация на проекта.

инвеститор: yooBulgaria

Уебсайт: http://www.yoobulgaria.com/