Ателие Макети


изработка на архитектурни макети

Снимки на макета
« нагоре »
Макет Business Park София

Мащаб: 1:300

Габаритни размери: 800 х 1100 х 250мм

Технологии: фрезоване, гравиране,  оцветяване, лепене 3D плотиране

Цветове: Монохроматична гама

Материали: полистирол, дърво, месинг, неръждаема стомана

Сгради: Разширение на бизнес парк софия, състоящо се от офиси, търговски площи развлекателен център, подземен паркинг-изпълнени схематично с възможност за замяна с детайлни сгради на по късен етап. 

Терен: разработен релеф-идейна фаза, с обозначени вътрешна и външна инфраструктура, площадки стълби,  обозначени подходи за външни открити и рампи към подземни паркинги,

Озеленяване: примерна широколистна растителност - ръчна изработка от органичен материал, ниска растителност - органичен материал, тревни площи - оцветяване.

Защитна опаковка: прозрачен стъклен капак,

Срoк за изпълнение: 16 дни

Клиент: Линднер имобилиен Мениджмънт ЕООД; www.lindner-im.com