Ателие Макети


  3D  визуализиране 

 изработка на архитектурни визуализации  

Съвремените компютърни технологии предоставят почти неограничени възможности за визуална презентация на Вашия проект пред инвеститори и клиенти. Обемните визуализации предлагат един лесен начин да видите бъдещата сградата преди тя да бъде реално построена.

Компютърните визуализации са една от най-важните стъпки в реализацията на проекта, както и незаменим помощник в работната технология по изработването на самия архитектурен макет.

3D визуализациите може да бъдат използвани за:

  •  Модерно представяне на инвестиционен проект
  • Презентация за интериорни решения
  • Включване на пректа във фирмено портфолио

Представително 3D портфолио може да видите в раздела Портфолио 3D.