Ателие Макети


Макети с прецизност към всеки детайл

изработка на архитектурни макети

Основната дейност на Ателие Макети е прецизната изработка на архитектурни макети с различно ниво на детайлизация, сложност на изпълнението и предназначение. Ние  ви предлагаме:

изработка::на представителни архитектурни макети за изложениЯ

  • Макети на сгради с различно предназначение
  • Макети на жилищни комплекси от затворен тип
  • Макети на промишлени обекти
  • Градостроителни макети
  • Макети на голф игрища и прилежащи терени
  • Топографски и ландшафтни макети

изработка на компютърни визуализации

изработка: на  студентски  макети

изработка: на  работни  макети

изработка: на  нестандартни  макети

реставрация на макети

изработка: на  детайли и аксесoари за  макети

В зависимост от предназначението на макета околната среда на сградата може да бъде изпълнена условно или с мащабна точност. В нашите макети използваме реалистични органични материали, пресъздаващи естественото озеленяване на прилежащия терен.

В изработените от нас архитектурни макети може да бъдат включени елементи на осветление с различна сложност, което значително допринася за положителното въздействие на макета.

Предоставяме възможността за изработка и на презентационен стъклен или плексигласов купол - витрина против прах, за изработения макет, както и удобна и сигурна транспортировъчна кутия за безпроблемна доставка на макета.

Допълнително в процеса на изпълнение на поръчката и по желание на клиента ние можем да информираме за извършената от нас работа както лично във Вашия офис, непосредствено в нашето ателие, или с удобната ни нова услуга - онлайн чрез раздела "Клиентска страница" на нашия сайт, който е достъпен посредством уникално потребителско име и парола и където Вие ще може да следите, контролирате и коментирате развитието на Вашата поръчката.

Представително портфолио на изработените в нашето студио макети може да видите в раздела Портфолио макети.

Съвремените компютърни технологии предоставят почти неограничени възможности за визуална презентация на Вашия проект пред инвеститори и клиенти. Обемните визуализации предлагат един лесен начин да видите бъдещата сградата преди тя да бъде реално построена.

Компютърните визуализации са една от най-важните стъпки в реализацията на проекта, както и незаменим помощник в работната технология по изработването на самия архитектурен макет.

3D визуализациите може да бъдат използвани за:

  •  Модерно представяне на инвестиционен проект
  • Презентация за интериорни решения
  • Включване на пректа във фирмено портфолио

Представително 3D портфолио може да видите в раздела Портфолио 3D.